Introduktion

Denne studieretning er for dig, der er interesseret i medietrends, nyheder og hvad der rører sig i samfundet. Vi beskæftiger os med samspillet mellem kommunikation og samfundsforhold, og hvilken rolle medierne spiller i samfundet.

Som elev på den internationale studieretning Kommunikation &Samfund, kommer du ud i verden i minimum 2 uger.

Du rejser sammen med din klasse, og du skal være i praktik i en virksomhed. Det kan fx i være en kommunikationsvirksomhed, ved en up-starter virksomhed, hvor du skal hjælpe med kommunikation og sociale medier.

I løbet af dit praktikophold skal du løse en opgave, som du skal arbejde videre med når du er tilbage på KTG.

Du vil få et spændende indblik i sprog og kultur i et internationalt perspektiv. Du vil få en unik mulighed for at indgå i en virksomhed og få en oplevelse for livet.

Studieretningsfag

Studieretningsfag

KOMMUNIKATION/IT A
Her lærer du om forskellige kommunikationsformer som eksempelvis billede, lyd og tekst. Du får en forståelse for, hvordan design og teknologi i it-baserede og trykte medier skaber kommunikation, og du prøver kræfter med at løse konkrete kommunikationsopgaver.

SAMFUNDSFAG B
I samfundsfag arbejder vi med aktuelle problemer og begivenheder i og uden for Danmark. Du lærer om meningsdannelse og medier, politiske ideologier og de forskellige metoder, der bruges indenfor samfundsvidenskaben. Vi kobler samfundsfag til kommunikation, når vi undersøger, hvordan man målretter kommunikation til forskellige befolkningsgrupper.

Muligheder med HTX

Det er de naturvidenskabelige, innovative og kommunikative fag, som fylder på KTG. Du vil opleve, at teoretisk viden og praksis kobles sammen – vi omsætter teorien i øvelser og forsøg i laboratoriet, værksteder og i vores sportshal.  

Derfor er en studenterhue fra HTX og KTG den, der åbner allerflest muligheder efterfølgende. Meget afhænger naturligvis af, hvilke valgfag du vælger. På Adgangskortet kan du se mere om de mange muligheder en HTX med Kommunikation/It A & Samfundsfag B fra Kold Tekniske Gymnasium giver.   

Men hvilke uddannelsesmuligheder har du med kommunikation & samfund? Det kan du læse mere om her.

Fakta

Obligatoriske fag:
Dansk A, Teknikfag A,
Matematik B, Kemi B, Fysik B, Teknologi B, Engelsk B, Idehistorie B
Kommunikation-it C, Samfundsfag C, Biologi C

Valgfag:
Innovation C, Filosofi C, Idræt C, Tysk C, Psykologi C, Programmering C, Design C, Kulturforståelse C, Teknologi og Kultur C
Samfundsfag B, Biologi B
Kemi A, Matematik A, Engelsk A, Teknologi A, Fysik A

Studieretningsfag:
Kommunikation/IT A og Samfundsfag B

Uddannelsens varighed er 3 år. I de første 3 måneder går du i grundforløbet, hvor du bliver præsenteret for mange af de fag, du skal møde i gymnasietiden, og du får en grundig introduktion til de forskellige studieretninger. Ved afslutningen af grundforløbet vælger du studieretning.

Kold Tekniske Gymnasium er inde i en spændende periode præget af vækst igennem de sidste 3 år. På gymnasiet er der ca. 3-5 klasser pr. årgang og tilsammen er der ca. 225 elever fordelt ligeligt imellem piger og drenge.

Kold Tekniske Gymnasium er en del af Kold College, hvor der tilsammen går ca. 800 elever.

Lærere:
21 lektorer og 2 adjunkter

Rektor:
Mette Bernsdorf

Studievejleder:
Sine Christensen

For at kunne starte skal du have en 9. eller 10. klasses eksamen og være vurderet uddannelsesparat. Det er dine folkeskolelærere, der bedømmer din uddannelsesparathed ud fra dine karakterer, og hvor meget du interesserer dig for skolen.

Hvis du ikke blev vurderet parat, men alligevel vælger Kold Tekniske Gymnasium som din 1. prioritet, bliver du inviteret til en optagelsesprøve.

Verdens bedste studiemiljø

På KTG er der plads til at være sig selv. Vi vægter det sociale og studiemiljøet meget højt. Du vil som elev fra første dag mærke og opleve, hvordan lærerne og ældre elever på gymnasiet gør meget for, at du skal føle dig hjemme og tryg i hverdagen. Vi er med andre ord et tæt fællesskab, hvor de fleste kender hinanden.

Der er også plads til at have det sjovt. Vi holder fester og fredagscaféer – og så er der masser af bevægelse i hallen og fitnesslokalet.

Plads til bevægelse

KTG kan du altid holde dig i bevægelse, hvis du har lyst. Vi har en spritny hal med masser af fede faciliteter. Her kan du udfordre dine venner i badminton. Du kan samle et hold til fodbold eller håndbold. Eller du kan løfte jern i vores fitnessområde med udsigt over hallen.

To gange om ugen har du mulighed for at deltage i morgentræning. Du kan enten bruge tiden i din egen klub, eller du kan være med skolens morgentræning – fx svømning, tennis, løb, yoga, klatrehal – eller vi hygger i køkkenet med sund morgenmad.

Studietur

I løbet af de 3 år på gymnasiet får du mulighed for at komme med på faglige og sociale studieture i Danmark og i udlandet. Det er altid populært, og vi opfordrer alle elever til at tage med. Studieturen i 2.g er obligatorisk for alle vores elever.