Kold behandler og registrerer oplysninger om personer, som kommer i kontakt med skolen bl.a. som ansat, elev, kursist, ansøger, deltager i projekter, camps eller konferencer. Databeskyttelse er meget vigtigt for os. Vi tager beskyttelsen af dine personoplysninger meget alvorligt.

Databeskyttelsesrådgiver
Kold har en databeskyttelseskonsulent, som registrerede personer kan kontakte, hvis du har spørgsmål om behandlingen af oplysningerne om dig. Du kan kontakte databeskyttelseskonsulten Lone Iversen på adressen gdpr@koldcollege.dk.

Lovhjemmel
Efter reglerne i Persondataforordningen skal Kold som dataansvarlig informere de registrerede personer om deres rettigheder i forbindelse med behandlingen af oplysningerne.
Kold registrerer personoplysninger med hjemmel i Persondataforordningens Artikel 13.

Behandling og opbevaring
Kold behandler persondata fortroligt. Personoplysningerne vil blive behandlet og opbevaret i skolens sagsbehandlingssystemer. Når der ikke længere er brug for oplysningerne til det formål de er indsamlet til, vil de blive slettet eller arkiveret i Kolds systemer. Skolen må gerne gemme oplysningerne, hvis de indgår i en retssag, eller hvis skolen overvejer at bruge oplysningerne i en retssag.

Videregivelse af oplysninger
Oplysningerne vil ikke blive videregivet til andre uden den registrerede bliver informeret herom, medmindre skolen er forpligtet til at videregive oplysningerne til andre offentlige myndigheder.

Dataindsigt
Registrerede personer kan når som helst rette henvendelse til Kold med henblik på at få kopi af de oplysninger, som findes i Kolds systemer.

Samtykke
Hvis Kold har indhentet et samtykke fra den registrerede person til at behandle oplysningerne, vil den registrerede til enhver tid kunne tilbagekalde samtykket. Skolen kan derfor ikke fortsætte med at behandle oplysningerne efter samtykket er trukket tilbage.