Introduktion

Kold Tekniske Gymnasium vil være med til at skabe en gymnasietid, der skaber fundament for selvværd, respekt for den enkelte, fællesskaber, mod og lyst til at udvikle os som menneske. På KTG har vi et højt fagligt niveau, hvor der er plads til at udvikle og forme det hele menneske.

Vi sætter fokus på det sociale og får skolen til at smelte sammen med din fritid. Du får mulighed for at dyrke netop de interesser, som du er optaget af. På KTG er der tid og rum til, at du kan dyrke din passion for idræt, esport, science eller andre spændende interesser ved siden af skolen.

Vi er optaget af at danne og uddanne unge mennesker – vi glæder os til at byde dig velkommen til KTG, KTG Life og KTG+

KTG Life

Der er så meget, vi endnu ikke ved – om fremtiden, om verden, om os selv. På Kold Tekniske Gymnasium arbejder vi fokuseret med KTG Life, der skal give dig vigtige værktøjer til at præstere i livet og samtidig understøtte, at du udvikler mental sundhed og trivsel. De kompetencer du vil få med dig fra KTG, kan du gøre brug af resten af dit liv – i skolen og dit fritidsliv med sport, job, venner og sociale fællesskaber.  

I KTG Life arbejder vi med dine personlige kompetencer, som vil være under udvikling hele din gymnasietid. Sammen bevæger vi os fremad og udvikler os som mennesker. Undervisningen starter i grundforløbet med fokus på overgangen fra elev til studerende. Sammen skal vi lære om det gode læringsmiljø i klassen, arbejde med sociale spilleregler og dyrke et stærkt fællesskab. Vi skaber grundlaget for den gymnasietid, du vil elske at se tilbage på og holde fast i. 

I løbet af din gymnasietid vil du opleve, at KTG Life både er et fag og en del af livet på Kold Tekniske Gymnasium. Nogle af de emner vi tager fat i og arbejder med, er præstationskultur, eksamensangst, digital dannelse, kropsbevidsthed og motivation. Glæd dig – KTG Life er med til at sikre dig de tre bedste studieår i dit liv.

KTG+

På Kold Tekniske Gymnasium tager vi højde for, at livet som ung er mere end undervisning, lektier og eksaminer. KTG+ giver dig plads til at forfølge dine interesser, mens du er i skole, og når du har fri. KTG+ binder skole og fritid sammen, for at give dig plads til at være dig.

KTG+ danner rammen om et gymnasieliv, hvor du som elev har mulighed for at fordybe dig i din passion eller interesse. Uanset hvilken studieretning du vælger, vil der hver tirsdag og torsdag morgen være plads i dit skema til, at du selv kan fylde timerne ud med det, som du har lyst til. 

Her kan du dyrke din idræt på elite-, talent- eller blot på interesseniveau. Derudover har alle elever på KTG mulighed for at deltage frivilligt i idræt tirsdag og torsdag morgen, eller benytte fitness faciliteterne på skolen. 

KTG+ dyrker talentudvikling. Du kan være en del af vores science team, hvor vi i samarbejder med Syddansk Universitet dyrker det naturvidenskabelige felt, og hvor du får mulighed for at deltage i EM i science og nationale science cups. KTG+ giver dig mulighed for at dyrke esport på højt niveau, hvor du vil få træning og coaching i attraktive omgivelser. Du kan blive en del af et hold, der kan kalde sig fynsmestre i CS:GO. 

De skemafrie morgentimer er også her, hvor du kan mærke efter og tage et break, hvis du har brug for at lade mentalt og fysisk op. Brug timerne på dig selv derhjemme og mød senere ind til dagens undervisning.

Bliv en del af et udvalg

KTG+ er med til at give puls på Kold Tekniske Gymnasium. Du kan være del af forskellige udvalg, som alle arbejder fokuseret på at lave aktiviteter, tiltag og arrangementer til gavn for os alle. 

Du kan være en del af: 

  • Festudvalget – arrangerer de fedeste fester 
  • Aktivitetsudvalget – fællesspisning, brætspilshygge eller kreativt værksted 
  • SoMe – tager aktivt del i KTGs tilstedeværelse på forskellige platforme
  • Uddannelsesrådet – sætter rammen for studie- og læringsmiljø, der skaber KTGs DNA
  • Sportsudvalget
  • Bæredygtighedsudvalget