introduktion

Medicin & Sundhed er det rigtige valg, hvis du interesserer dig for naturvidenskab og sundhedsvidenskab. Studieretningen er for dig, der er vild med at eksperimentere, undersøge og er parat til at kaste dig ud i matematikkens verden. På Medicin & Sundhed lægges stor vægt på arbejdet i laboratoriet, så du gennem eksperimenter får indsigt i fagene.

Muligheder med HTX

Det er de naturvidenskabelige, innovative og kommunikative fag, som fylder på KTG. Du vil opleve, at teoretisk viden og praksis kobles sammen – vi omsætter teorien i øvelser og forsøg i laboratoriet, værksteder og i vores sportshal.  

Derfor er en studenterhue fra HTX og KTG den, der åbner allerflest muligheder efterfølgende. Meget afhænger naturligvis af, hvilke valgfag du vælger. På Adgangskortet kan du se mere om de mange muligheder en HTX med Biotek A & Matematik A fra Kold Tekniske Gymnasium giver.   

Medicin & sundhed låser dig ikke til en specifik fremtidig uddannelse. Du kan læse mere om hvad du kan blive med medicin & sundhed her.

Studieretningsfag

Studieretningsfag

MATEMATIK A
I matematik arbejder vi med matematiske teorier og metoder, og du lærer at opstille matematiske modeller ud fra virkelighedsnære problemstillinger. Vi arbejder med grundlæggende matematik på et højt niveau, hvor du får kendskab til matematikprogrammer. Vi bruger matematik som et grundlæggende værktøj til at beskrive naturlige love og logiske sammenhænge fra fysikkens verden.

BIOTEKNOLOGI A
Bioteknologi tager udgangspunkt i viden og metoder fra fagene biologi og kemi. Vi skal arbejde med grundlæggende biologiske og kemiske emner, så du får en forståelse for de reaktioner, der sker i kroppen og i vores reagensglas i laboratoriet. Bioteknologiske forløb kan omhandle genteknologiens muligheder og anvendelse i industrien og landbruget eller omhandle det medicinerede menneske, og hvordan medicin opnår virkning i kroppen.

Fakta

Obligatoriske fag:
Dansk A, Teknikfag A,
Matematik B, Kemi B, Fysik B, Teknologi B, Engelsk B, Idehistorie B
Kommunikation-it C, Samfundsfag C, Biologi C

Valgfag:
Innovation C, Filosofi C, Idræt C, Tysk C, Psykologi C, Programmering C, Design C, Kulturforståelse C, Teknologi og Kultur C
Samfundsfag B, Biologi B
Kemi A, Matematik A, Engelsk A, Teknologi A, Fysik A,

Studieretningsfag:
Matematik A, Biotek A

Uddannelsens varighed er 3 år. I de første 3 måneder går du i grundforløbet, hvor du bliver præsenteret for mange af de fag, du skal møde i gymnasietiden, og du får en grundig introduktion til de forskellige studieretninger. Ved afslutningen af grundforløbet vælger du studieretning.

Kold Tekniske Gymnasium er inde i en spændende periode præget af vækst igennem de sidste 3 år. På gymnasiet er der ca. 3-5 klasser pr. årgang og tilsammen er der ca. 225 elever fordelt ligeligt imellem piger og drenge.

Kold Tekniske Gymnasium er en del af Kold College, hvor der tilsammen går ca. 800 elever.

Lærere:
21 lektorer og 2 adjunkter

Rektor:
Mette Bernsdorf

Studievejleder:
Sine Christensen

For at kunne starte skal du have en 9. eller 10. klasses eksamen og være vurderet uddannelsesparat. Det er dine folkeskolelærere, der bedømmer din uddannelsesparathed ud fra dine karakterer, og hvor meget du interesserer dig for skolen.

Hvis du ikke blev vurderet parat, men alligevel vælger Kold Tekniske Gymnasium som din 1. prioritet, bliver du inviteret til en optagelsesprøve.

Plads til bevægelse

KTG kan du altid holde dig i bevægelse, hvis du har lyst. Vi har en spritny hal med masser af fede faciliteter. Her kan du udfordre dine venner i badminton. Du kan samle et hold til fodbold eller håndbold. Eller du kan løfte jern i vores fitnessområde med udsigt over hallen.

To gange om ugen har du mulighed for at deltage i morgentræning. Du kan enten bruge tiden i din egen klub, eller du kan være med skolens morgentræning – fx svømning, tennis, løb, yoga, klatrehal – eller vi hygger i køkkenet med sund morgenmad.

Et helt unikt studiemiljø

KTG er der plads til at være sig selv. Vi vægter det sociale og studiemiljøet meget højt. Du vil som elev fra første dag mærke og opleve, hvordan lærerne og ældre elever på gymnasiet gør meget for, at du skal føle dig hjemme og tryg i hverdagen. Vi er med andre ord et tæt fællesskab, hvor de fleste kender hinanden.

Der er også plads til at have det sjovt. Vi holder fester og fredagscaféer – og så er der masser af bevægelse i hallen og fitnesslokalet.