Introduktion

Er du nysgerrig på at komme helt ind i maskinrummet på de teknologier, der præger vores hverdag? Så er studieretningen Datavidenskab noget for dig! På studieretningen udvikler du dine evner til at tænke logisk, systematisk og kreativt. Vi skal arbejde med kodning af spil og algoritmer, og i samarbejde med matematik, skal vi finde løsninger på komplekse problemstillinger fra verden omkring os.

Studieretningsfag

Studieretningsfag

MATEMATIK A
Matematik er en naturlig del af IT, da de fleste tekniske systemer er baseret på matematik i en eller anden form. I matematik på A-niveau får du viden om matematiske teorier og metoder, og du lærer at opstille modeller ud fra konkrete problemstillinger. I undervisningen arbejder vi med matematiske it-hjælpemidler og matematiske programmer. 

PROGRAMMERING B
Faget er et teknisk og kreativt fag, hvor vi arbejder med forskellige typer af it-systemer og programmering. Du lærer om grundlæggende programmering, og hvordan du omsætter dine kreative ideer til funktionelle programmer. Vi arbejder med løsninger af virkelighedsnære problemstillinger til den konkrete tekniske udførelse og afprøvning. Faget giver også et indblik i moderne teknologi. 

Muligheder med HTX

Det er de naturvidenskabelige, innovative og kommunikative fag, som fylder på KTG. Du vil opleve, at teoretisk viden og praksis kobles sammen – vi omsætter teorien i øvelser og forsøg i laboratoriet, værksteder og i vores sportshal.  

Derfor er en studenterhue fra HTX og KTG den, der åbner allerflest muligheder efterfølgende. Meget afhænger naturligvis af, hvilke valgfag du vælger. På Adgangskortet kan du se mere om de mange muligheder en HTX med Matematik A & Programmering B fra Kold Tekniske Gymnasium giver.  

Med studieretningen datavidenskab får du mange uddannelsesmuligheder, som du kan læse mere om her.

Fakta

Obligatoriske fag:
Dansk A, Teknikfag A,
Matematik B, Kemi B, Fysik B, Teknologi B, Engelsk B, Idehistorie B
Kommunikation-it C, Samfundsfag C, Biologi C

Valgfag:
Innovation C, Filosofi C, Idræt C, Tysk C, Psykologi C, Programmering C, Design C, Kulturforståelse C, Teknologi og Kultur C
Samfundsfag B, Biologi B
Kemi A, Matematik A, Engelsk A, Teknologi A, Fysik A,

Studieretningsfag:
Matematik A, Programmering B

Uddannelsens varighed er 3 år. I de første 3 måneder går du i grundforløbet, hvor du bliver præsenteret for mange af de fag, du skal møde i gymnasietiden, og du får en grundig introduktion til de forskellige studieretninger. Ved afslutningen af grundforløbet vælger du studieretning.

Kold Tekniske Gymnasium er inde i en spændende periode præget af vækst igennem de sidste 3 år. På gymnasiet er der ca. 3-5 klasser pr. årgang og tilsammen er der ca. 225 elever fordelt ligeligt imellem piger og drenge.

Kold Tekniske Gymnasium er en del af Kold College, hvor der tilsammen går ca. 800 elever.

Lærere:
21 lektorer og 2 adjunkter

Rektor:
Mette Bernsdorf

Studievejleder:
Sine Christensen

For at kunne starte skal du have en 9. eller 10. klasses eksamen og være vurderet uddannelsesparat. Det er dine folkeskolelærere, der bedømmer din uddannelsesparathed ud fra dine karakterer, og hvor meget du interesserer dig for skolen.

Hvis du ikke blev vurderet parat, men alligevel vælger Kold Tekniske Gymnasium som din 1. prioritet, bliver du inviteret til en optagelsesprøve.

Plads til bevægelse

På KTG kan du altid holde dig i bevægelse, hvis du har lyst. Vi har en spritny hal med masser af fede faciliteter. Her kan du udfordre dine venner i badminton. Du kan samle et hold til fodbold eller håndbold. Eller du kan løfte jern i vores fitnessområde med udsigt over hallen.

To gange om ugen har du mulighed for at deltage i morgentræning. Du kan enten bruge tiden i din egen klub, eller du kan være med skolens morgentræning – f.eks. svømning, tennis, løb, yoga, klatrehal – eller vi hygger i køkkenet med sund morgenmad.

Et helt unikt studiemiljø

På KTG er der plads til at være sig selv. Vi vægter det sociale og studiemiljøet meget højt. Du vil som elev fra første dag mærke og opleve, hvordan lærerne og ældre elever på gymnasiet gør meget for, at du skal føle dig hjemme og tryg i hverdagen. Vi er med andre ord et tæt fællesskab, hvor de fleste kender hinanden.

Der er også plads til at have det sjovt. Vi holder fester og fredagscaféer – og så er der masser af bevægelse i hallen og fitnesslokalet.