Rejs ud med KTG

Som elev på studieretningerne, Designteknologi eller Kommunikation og samfund, kommer du ud i verden i minimum 2 uger.

Du rejser sammen med din klasse, og du skal være i praktik i en virksomhed.

På studieretningen, Designteknologi, er praktikopholdet for eksempel i et arkitektfirma, en designvirksomhed eller du skal arbejde med teknologi-og problemløsning eller med virksomhedsudvikling.

På studieretningen, Kommunikation og samfund, kan praktikopholdet være i kommunikationsvirksomhed, ved en up-starter virksomhed, hvor du skal hjælpe med kommunikation og sociale medier.

I løbet af dit praktikophold skal du løse en opgave, som du skal arbejde videre med når du er tilbage på KTG.
Du vil få et spændende indblik i sprog og kultur i et internationalt perspektiv. Du vil få en unik mulighed for at indgå i en virksomhed og få en oplevelse for livet.