Introduktion

Videnskabsteknologi handler om fysiske fænomener og matematiske sammenhænge. Hvis du er interesseret i naturen, rummet og verdens indretning, så er studieretningen lige noget for dig.

I de mange forskellige projekter arbejder du kreativt og innovativt med løsning af naturvidenskabelige problemer. Vi tager vores viden fra klasselokalet med ind i laboratoriet for at teste teorier gennem eksperimenter og forsøg.

Mød eleverne

Philip, 2. g
Ellen 2. g

Lige siden folkeskolen har jeg været vild med fysik, kemi og matematik. Så den interesse får jeg opfyldt på Science, og det er fedt, at vi laver en del praktiske forsøg i laboratoriet. Den anden dag skulle vi f.eks. lave forskellige beregninger på elbiler. Det var ret spændende. Og man fik en indsigt i, hvordan det måske vil være, når man selv skal ud og foretage undersøgelser.

Philip Kalmar

Elev

Jeg ville gerne vælge nogle fag, som jeg godt kan lide. Og mine yndlingsfag er matematik og fysik. Derudover syntes jeg bare, at der var en god stemning på skolen, da jeg var forbi til Åbent Hus. Jeg bor i Nyborg og skal op kl. 5 om morgenen, men jeg har slet ikke fortrudt. Det siger noget om, hvor godt studiemiljøet er her.

Ellen Klarskov Lyngholm

Elev

Muligheder med HTX

Det er de naturvidenskabelige, innovative og kommunikative fag, som fylder på KTG. Du vil opleve, at teoretisk viden og praksis kobles sammen – vi omsætter teorien i øvelser og forsøg i laboratoriet, værksteder og i vores sportshal.  

Derfor er en studenterhue fra HTX og KTG den, der åbner allerflest muligheder efterfølgende. Meget afhænger naturligvis af, hvilke valgfag du vælger. På Adgangskortet kan du se mere om de mange muligheder en HTX med Matematik A & Fysisk A fra Kold Tekniske Gymnasium giver.   

Studieretningen videnskabsteknologi giver adgang til et hav af uddannelsesmuligheder, som du kan læse mere om her.

Studieretningsfag

Studieretningsfag

MATEMATIK A
I matematik arbejder vi med matematiske teorier og metoder, og du lærer at opstille matematiske modeller ud fra virkelighedsnære problemstillinger. Vi arbejder med grundlæggende matematik på et højt niveau, hvor du får kendskab til matematikprogrammer. Vi bruger matematik som et grundlæggende værktøj til at beskrive naturlige love og logiske sammenhænge fra fysikkens verden.

FYSIK A
I fysik A beskæftiger vi os forskellige emner lige fra det mindste til det største. Vi behandler de mest basale naturlove, der styrer alt fra naturens mindste byggesten til stjerners opbygning og universets udvidelse, men du lærer også at forstå dagligdags fænomener som lys, lyd og kerneenergi.

Vi arbejder med fysik på en praktisk og virkelighedsnær måde, hvor vi skal bruge vores viden til at løse problemstillinger. Du lærer at planlægge og udføre eksperimenter når vi tager vores viden med ind i laboratoriet.

Fakta

Obligatoriske fag:
Dansk A, Teknikfag A,
Matematik B, Kemi B, Fysik B, Teknologi B, Engelsk B, Idehistorie B
Kommunikation-it C, Samfundsfag C, Biologi C

Valgfag:
Innovation C, Filosofi C, Idræt C, Tysk C, Psykologi C, Programmering C, Design C, Kulturforståelse C, Teknologi og Kultur C
Samfundsfag B, Biologi B
Kemi A, Matematik A, Engelsk A, Teknologi A, Fysik A

Studieretningsfag:
Matematik A, Fysik A

Uddannelsens varighed er 3 år. I de første 3 måneder går du i grundforløbet, hvor du bliver præsenteret for mange af de fag, du skal møde i gymnasietiden, og du får en grundig introduktion til de forskellige studieretninger. Ved afslutningen af grundforløbet vælger du studieretning.

Kold Tekniske Gymnasium er inde i en spændende periode præget af vækst igennem de sidste 3 år. På gymnasiet er der ca. 3-5 klasser pr. årgang og tilsammen er der ca. 225 elever fordelt ligeligt imellem piger og drenge.

Kold Tekniske Gymnasium er en del af Kold College, hvor der tilsammen går ca. 800 elever.

Lærere:
21 lektorer og 2 adjunkter

Rektor:
Mette Bernsdorf

Studievejleder:
Sine Christensen

For at kunne starte skal du have en 9. eller 10. klasses eksamen og være vurderet uddannelsesparat. Det er dine folkeskolelærere, der bedømmer din uddannelsesparathed ud fra dine karakterer, og hvor meget du interesserer dig for skolen.

Hvis du ikke blev vurderet parat, men alligevel vælger Kold Tekniske Gymnasium som din 1. prioritet, bliver du inviteret til en optagelsesprøve.

Studietur

I løbet af de 3 år på gymnasiet får du mulighed for at komme med på faglige og sociale studieture i Danmark og i udlandet. Det er altid populært, og vi opfordrer alle elever til at tage med. Studieturen i 2.g er obligatorisk for alle vores elever.

Et helt unikt studiemiljø

KTG er der plads til at være sig selv. Vi vægter det sociale og studiemiljøet meget højt. Du vil som elev fra første dag mærke og opleve, hvordan lærerne og ældre elever på gymnasiet gør meget for, at du skal føle dig hjemme og tryg i hverdagen. Vi er med andre ord et tæt fællesskab, hvor de fleste kender hinanden.

Der er også plads til at have det sjovt. Vi holder fester og fredagscaféer – og så er der masser af bevægelse i hallen og fitnesslokalet.

Plads til bevægelse

KTG kan du altid holde dig i bevægelse, hvis du har lyst. Vi har en spritny hal med masser af fede faciliteter. Her kan du udfordre dine venner i badminton. Du kan samle et hold til fodbold eller håndbold. Eller du kan løfte jern i vores fitnessområde med udsigt over hallen.

To gange om ugen har du mulighed for at deltage i morgentræning. Du kan enten bruge tiden i din egen klub, eller du kan være med skolens morgentræning – fx svømning, tennis, løb, yoga, klatrehal – eller vi hygger i køkkenet med sund morgenmad.