Kommunikation og it A

Er du nysgerrig på det digitale univers, og hvordan det påvirker os mennesker? Så er Kommunikation/it A et fag for dig! Her kommer du ind på både æstetik, kultur, etik og udvikling af produkter.

Faget er en del af vores studieretning Kommunikation og samfund, og det giver mange uddannelsesmuligheder som du kan læse mere om her.

 

Hvad lærer man på Kommunikation/it på A-niveau?

I Kommunikation/it på HTX lærer du om teori og praktiske redskaber inden for flere forskellige områder. Det gør dig bedre til at kommunikere på tværs af kulturer, og du bliver udfordret kreativt.

Kernestoffet tager udgangspunkt i følgende emner:

  • Digitale værktøjer
  • Produktudvikling og -test
  • Etik, love og digital adfærd
  • Kommunikationsteori og fortælleteknik
  • Design, æstetik og visuel kommunikation
  • Brugerforståelse og kommunikationssituation

Vil du vide mere om faget?

Besøg læreplanen for at læse kommunikation/it A bekendtgørelsen.

Undervisningen og arbejdsformer

Du kommer til at veksle mellem lærerstyret undervisning, overbliksskabende forløb, workshops, øvelser og projekter. Kreative processer, brugertests og løsning af problemstillinger fylder rigtig meget på Kommunikation/it på A-niveau.

Vi bruger i høj grad it-baseret udstyr. Du kommer fx til at bruge programmer til behandling af billeder, film, grafik, illustrationer, tekst, lyd, animationer og lignende.

Derudover fylder skriftligt arbejde en del på faget, og du kommer til at arbejde med flere forskellige projekter i forløbet. Store såvel som små. Du kommer også til at veksle mellem gruppearbejde og selvstændigt arbejde.

Er du blevet hooked på faget?

kontakt os for at søge ind på Kold Tekniske Gymnasium.

Brug for Kommunikation og it A enkeltfag?

Du kan sagtens læse Kommunikation/it A som suppleringsfag. Dog skal du være opmærksom på, at det kan trække dit karaktergennemsnit ned. De nye regler fra maj 2022 siger, at hvis din karakter i et suppleringsfag påvirker dit gennemsnit negativt, bliver det nedjusteret.

Du kan altid kontakte os, hvis du er i tvivl om, hvad dine muligheder er.

Uanset om du læser enkeltfag eller tager hele din HTX på KTG, er det en god idé at læse vores studie- og ordensreglement. Det giver dig en idé om, hvordan det er at være elev her.

Find info om hverdagen på Kold Tekniske Gymnasium her.