Samfundsfag B-niveau

I Samfundsfag B på HTX lærer du om mange forskellige emner, der påvirker samfundet på den ene eller anden måde. Hvis du interesserer dig for samfundets udvikling og politik, er det et rigtig god fag for dig.

Faget er en fast del af to studieretninger: Innovation og samfund, som kaster mange fremtidige uddannelser af sig. Du kan læse mere om dine uddannelsesmuligheder med innovation & samfund her.

Derudover er der Kommunikation og samfund der ligeledes en studieretning der åbner mange døre. Du kan læse mere om dine muligheder med kommunikation og samfund her.

Hvad går Samfundsfag B ud på?

I løbet af faget får du viden om flere forskellige emner, der påvirker samfundet og mennesket. Det hjælper dig med at forstå forskellen på sociale grupper, og hvordan økonomi spiller ind i vores hverdag.

Blandt andet kommer du rundt om disse emner:

  • Demokrati, magt, retssystemet og politiske beslutningsprocesser
  • Sammenhængen mellem økonomisk vækst, bæredygtighed og teknologisk udvikling
  • Sociologi, sociale strukturer, social forandring og samspillet mellem teknologi og samfund

Kunne du tænke dig at have Samfundsfag på B-niveau?

kontakt os for at søge ind på Kold Tekniske Gymnasium.

Du kan også læse mere om at være elev på KTG i vores studie- og ordensreglement.

Sådan foregår undervisningen på samfundsfag B

Der kommer både aktiviteter i klassen, projektarbejde, aktiviteter uden for klassen og selvfølgelig lærerstyret undervisning. Det betyder, at du kommer til at tage del i debatter, lave oplæg, lave undersøgelser og eventuelt ture uden for skolen.

Du skal både deltage mundtligt og lave skriftligt arbejde under hele forløbet, så du kommer godt omkring teori og perspektivering.

Hvis du vil vide mere om faget, kan du finde Samfundsfag B bekendtgørelsen/læreplanen her.

Få mere at vide

Kold Tekniske Gymnasium har vi to studieretninger med Samfundsfag på B som studieretningsfag. Du kan finde mere information om dem her:

Derudover kan du få Samf på B som valgfag på vores andre studieretninger.

Der er mange videregående uddannelser, som kræver Samfundsfag B-niveau eller et andet B-niveau fag for optagelse. Det gælder blandt andet journalistik, psykologi, sociologi samt innovation og digitalisering.

Du kan finde specifikke adgangskrav til alle uddannelser på ug.dk.

Hvis du har brug for at supplere op med et fag efter din gymnasiale uddannelse, har du selvfølgelig mulighed for det.

Dog skal du være opmærksom på, at suppleringsfag kan påvirke dit karaktergennemsnit negativt.