Introduktion

Brænder du for naturvidenskab med fokus på fysiologi, anatomi og bevægelse eller sundhedsvidenskab og medicin? Vores legeplads er laboratoriet og idrætshallen, hvor vi udfører forsøg og eksperimenter eller træner og leger med forskellige idrætsdiscipliner. Studieretningen er for dig, der er interesseret i træning, sundhed og kroppen.

Mød eleverne

Mathias, 2. g
Karoline, 1. g
Rie, 3. g

Jeg prioriterer min håndbold højt, men jeg kan fint multitaske mellem skole og sport. Jeg har fået hjælp af lærerne til at strukturere min hverdag, så jeg både kan nå lektier, afleveringer, træning og kampe. I nogle perioder fylder håndbolden bare en hel del, og her synes jeg, at lærerne tager hensyn til mine behov.

Mathias Rau

Elev

Jeg dyrker idræt på eliteniveau. Så jeg vil gerne lære noget om kroppen, når nu jeg bruger den hele tiden. Jeg synes også, at bioteknologi er ret spændende. Vi har f.eks. lige lært om DNA og genetik. Jeg har ikke helt besluttet, hvad jeg skal, når jeg er færdig, men mat A åbner flest døre for mig. Måske fysioterapeut inden for sportsverden?

Karoline Moestrup

Elev

Jeg vil gerne vide mere om, hvordan kroppen fungerer. Og her lærer vi at strukturere et træningsprogram. I biotek lærer vi, hvordan man bruger programmet, hvilke muskler man bruger, og hvordan de er opbygget.

Rie Kærgaard

Elev

Muligheder med HTX

Det er de naturvidenskabelige, innovative og kommunikative fag, som fylder på KTG. Du vil opleve, at teoretisk viden og praksis kobles sammen – vi omsætter teorien i øvelser og forsøg i laboratoriet, værksteder og i vores sportshal.  

Derfor er en studenterhue fra HTX og KTG den, der åbner allerflest muligheder efterfølgende. Meget afhænger naturligvis af, hvilke valgfag du vælger. På Adgangskortet kan du se mere om de mange muligheder en HTX med Biotek A & Idræt B fra Kold Tekniske Gymnasium giver.  

Med studieretningen idræt & sundhed, binder dig dig ikke til en bestemt uddannelse efter endt gymnasie. Læs mere om dine fremtidige muligheder her.

Studieretningsfag

Studieretningsfag

BIOTEK A
Bioteknologi handler om, hvordan biologiske systemer kan udnyttes teknologisk. Faget giver et solidt teoretisk grundlag inden for spændende emner som: kroppens opbygning, motion og styrketræning, sundhed, genetik og genteknologi, sex, stoffer, steroider, naturen og dyrs fantastiske tilpasninger til overlevelse i ekstreme miljøer.

IDRÆT B
Idræt B handler om idræt og bevægelse. Vi bevæger os gennem en bred vifte af idrætsdiscipliner og træningsformer: boldspil, musik og bevægelse, nye- og klassiske idrætter. Du vil også opleve, at vi arbejder med teamudvikling og individuel præstation, der giver dig redskaber, som du kan bruge i mange situationer udenfor sport og skole også. Det praktiske understøttes af teori fra det natur- og sundhedsvidenskabelige samt det humanistiske og samfundsvidenskabelige område.

Fakta

Obligatoriske fag:
Dansk A, Teknikfag A,
Matematik B, Kemi B, Fysik B, Teknologi B, Engelsk B, Idehistorie B
Kommunikation-it C, Samfundsfag C, Biologi C

Valgfag:
Innovation C, Filosofi C, Idræt C, Tysk C, Psykologi C, Programmering C, Design C, Kulturforståelse C, Teknologi og Kultur C
Samfundsfag B, Biologi B
Kemi A, Matematik A, Engelsk A, Teknologi A, Fysik A,

Studieretningsfag:
Bioteknologi A, Idræt B

Uddannelsens varighed er 3 år. I de første 3 måneder går du i grundforløbet, hvor du bliver præsenteret for mange af de fag, du skal møde i gymnasietiden, og du får en grundig introduktion til de forskellige studieretninger. Ved afslutningen af grundforløbet vælger du studieretning.

Kold Tekniske Gymnasium er inde i en spændende periode præget af vækst igennem de sidste 3 år. På gymnasiet er der ca. 3-5 klasser pr. årgang og tilsammen er der ca. 225 elever fordelt ligeligt imellem piger og drenge.

Kold Tekniske Gymnasium er en del af Kold College, hvor der tilsammen går ca. 800 elever.

Lærere:
21 lektorer og 2 adjunkter

Rektor:
Mette Bernsdorf

Studievejleder:
Sine Christensen

For at kunne starte skal du have en 9. eller 10. klasses eksamen og være vurderet uddannelsesparat. Det er dine folkeskolelærere, der bedømmer din uddannelsesparathed ud fra dine karakterer, og hvor meget du interesserer dig for skolen.

Hvis du ikke blev vurderet parat, men alligevel vælger Kold Tekniske Gymnasium som din 1. prioritet, bliver du inviteret til en optagelsesprøve.

Plads til bevægelse

KTG kan du altid holde dig i bevægelse, hvis du har lyst. Vi har en spritny hal med masser af fede faciliteter. Her kan du udfordre dine venner i badminton. Du kan samle et hold til fodbold eller håndbold. Eller du kan løfte jern i vores fitnessområde med udsigt over hallen.

To gange om ugen har du mulighed for at deltage i morgentræning. Du kan enten bruge tiden i din egen klub, eller du kan være med skolens morgentræning – f.eks. svømning, tennis, løb, yoga, klatrehal – eller vi hygger i køkkenet med sund morgenmad.

Et helt unikt studiemiljø

På KTG er der plads til at være sig selv. Vi vægter det sociale og studiemiljøet meget højt. Du vil som elev fra første dag mærke og opleve, hvordan lærerne og ældre elever på gymnasiet gør meget for, at du skal føle dig hjemme og tryg i hverdagen. Vi er med andre ord et tæt fællesskab, hvor de fleste kender hinanden.

Der er også plads til at have det sjovt. Vi holder fester og fredagscaféer – og så er der masser af bevægelse i hallen og fitnesslokalet.

Studietur

I løbet af de 3 år på gymnasiet får du mulighed for at komme med på faglige og sociale studieture i Danmark og i udlandet. Det er altid populært, og vi opfordrer alle elever til at tage med. Studieturen i 2.g er obligatorisk for alle vores elever.