Kvalitet

Med et systematisk fokus på kvalitet sikrer Kold Tekniske Gymnasium dokumentation, kvalitet og kvalitetsudvikling i kerneydelserne. Hermed skabes grundlag for positive forandringer og organisationsudvikling, feedback om graden af målopfyldelse igennem regelmæssige evalueringer og selvevaluering samt opmærksomhed på kontinuerligt at tænke i forbedringer.