Idræt på B-niveau

I faget Idræt B vil du blive udfordret på flere niveauer, hvor du vil få en teoretisk forståelse i form af praktisk undervisning. Du vil derfor få en viden inden for de natur-, sundhedsvidenskabelige-, humanistiske- og samfundsvidenskabelige områder.

Idræt B er en del af studieretningen idræt & sundhed, hvor du har forskellige fremtidig uddannelsesmuligheder. Du kan læse mere om hvad idræt & sundhed giver adgang til her.

Hvad lærer man på idræt B?

Idræt på B-niveau har fokus på idræt og bevægelse i forskellige former. Du vil blive introduceret til en bred vifte af forskellige boldspil, musik og bevægelse og nye/klassiske idrætsformer. Igennem Idræt B faget vil du derfor lære at kombinere den praktiske erfaring med teori og den videnskabelige viden for træning og arbejdsfysiologi. Du vil dermed få nogle kompetencer, hvor du kan se resultatet af den fysiske trænings indflydelse på kroppen og på psyken.

Du vil igennem Idræt B få en varieret undervisning, hvor du vil få en faglig og praktisk viden om:

  • Fysisk undervisning

Du vil få træning og undervisning inden for de forskellige sportsgrene, hvor du vil lære teknikker og få en kropslig bevidsthed.

  • Teoretisk forståelse

Her vil du få en grundlæggende viden inden for anatomi, sammenhængen mellem fysisk aktivitet og kroppen. Derudover vil du få en viden inden for idrætshistorie og idrætssociologi.

  • Planlægning

Du vil lære at sammensætte trænings- og udstrækningsprogrammer med henblik på at få en bedre fysisk form.

Hvis idræt eller bare fysisk aktivitet er interessant for dig, kan du læse mere om studieretningen idræt og sundhed.

Du kan også kontakte os for at søge ind på KTG.

Idræt B undervisningsform

Undervisningen er varierende, da der vil være både aktive og teoretiske undervisningstimer. Undervisningen på Idræt B vil være opdelt i forskellige tematiske forløb, hvor der vil være forskellige fokusområder. Du kan derfor forvente, at der vil blive arbejdet med teamudvikling, men også individuel forbedring.

I løbet af skoleåret skal der udarbejdes flere skriftlige opgaver, som også danner grundlaget for dine karakter.

 

Idræt på B-niveau - HTX

Har du en interesse for fysisk aktivitet og en lyst til at lære om, hvordan kroppen fungere, så kunne idræt B være faget for dig. Med idræt B har du mulighed for at vælge vores studieretning idræt og sundhed, som også har det obligatoriske fag biotek A.

Studieretningen er for dig, der har en interesse for træning og sundhed, og hvordan det påvirker kroppen.

Kontakt os for optagelse på KTG