Bioteknologi A-niveau

Med bioteknologi bliver du klogere på bæredygtig energi- og fødevareproduktion, men også på de etiske udfordringer i arbejdet med innovative løsninger. Ligger din interesse i dét felt, er faget helt sikkert lige noget for dig!

Vi har desuden to studieretninger med Biotek A som fag: Idræt & Sundhed som giver en bred vifte af uddannelsesmuligheder, som du kan læse mere om her.

Derudover er der Medicin & Sundhed, hvor du ligeledes kan læse mere om din fremtidige uddannelse.

Hvad lærer du i Bioteknologi A på HTX?

Ud over innovation og bæredygtige løsninger til alle mulige samfundsmæssige og miljørelaterede udfordringer, kommer du til at dykke ned i mange emner:

  • Undersøgelse af økosystemer
  • Virus og cellers opbygning, funktion og vækst
  • Biokemiske forbindelser og -processer, fx proteiner, DNA og fotosyntese
  • Genetik på molekylært niveau, kloning, nedarvning og genetisk variation
  • Menneskets fysiologi, blandt andet organsystemer og forplantning
  • … og mange andre spændende emner

Du kan få mere detaljerede oplysninger i Bioteknologi A bekendtgørelsen.

Find den i læreplanen her

Undervisningen i Bioteknologi A

I undervisningen kommer du til at arbejde med teori, undersøgelser og i laboratorium. Eksperimenter fylder ca. 20% af undervisningen, og det er her, du prøver teorien af.

Der er både gruppearbejde, projektarbejde og selvstændigt arbejde i Biotek A, så du kommer godt omkring emnerne på mange måder. Faget bliver brugt på studieretningerne Idræt & sundhed og Medicin & sundhed

Kunne du tænke dig at have Bioteknologi på A-niveau?

Så ansøg om optagelse på Kold Tekniske Gymnasium ved at kontakte os.

Almindelige spørgsmål

Du kan bruge faget som adgang til mange forskellige, naturvidenskabelige uddannelser. Fx medicin.

Du kan også bruge den til bioteknologi, hvor du fx kan ende med at arbejde med fødevareproduktion, energiproduktion og lægemidler. Du kan også bruge faget, hvis du på sigt vil arbejde med genteknologi.

Inde på ug.dk kan du finde ud af, præcis hvilke uddannelser du kan blive optaget på med dine fag.

Biotek favner bredt, fordi det er en blanding af biologi og kemi. Du lærer derfor om begge dele i undervisningen og ikke kun om biologi.

Det teknologiske aspekt fylder mere i bioteknologi end i biologi.

Du kan sagtens tage Biotek A som suppleringsfag. Det kan være adgangsgivende på flere uddannelser.

Vær dog opmærksom på, at din karakter kan komme til at nedjustere dit karaktergennemsnit.

Hos Kold Tekniske Gymnasium går vi meget op i både faglighed og fællesskab. Derfor har vi nogle bestemte ordensregler og studieaktiviteter, der er med til at forme hverdagen.

Find dem i studie- og ordensreglementet.