Fysik A

I Fysik A på Kold Tekniske Gymnasium får du viden om fysikkens grundlæggende love og begreber – lige fra atomfysik til termodynamik. Du kommer til at bruge teorien i dine egne projekter, og du kommer til at løse problemstillinger med de metoder, du lærer at kende.

Faget er del af studieretningen Videnskabsteknologi, som vil give mange uddannelsesmuligheder. Du kan læse mere om de fremtidig uddannelser for studieretningen videnskabsteknologi her.

 

Hvad lærer du med Fysik på A-niveau?

Fysiske eksperimenter, målinger og beregninger fylder meget i faget på KTG. Du kommer også til at behandle og vurdere dine resultater, så du lærer at perspektivere til fx andre fag eller fænomener i hverdagen.

Du kommer til at arbejde med forskellige ting inden for:

  • Den tekniske fysisk grundlag
  • Energi
  • Elektriske kredsløb
  • Bølger
  • Atomfysik
  • Mekanik
  • Termodynamik
  • Elektriske felter

Læs mere om Fysik A pensummet i læreplanen på uvm.dk.

 

Hvordan foregår undervisningen på Fysik A?

Du kommer til både at blive undervist af din lærer og arbejde skrift og mundtligt selv. Det eksperimentelle arbejde fylder også meget, og størrelsen på projekter og eksperimenter varierer meget.

Du kommer blandt andet til at lave et større projekt i sidste halvdel af forløbet. Du vil skulle bruge denne opgave, hvis du skal op i mundtlig fysik til eksamen. Uanset hvad kommer du minimum op i enten skriftlig eller mundtlig Fysik A til eksamen.

Det skriftlige arbejde fylder en del i faget, fordi du skal bruge og dokumentere teori og resultater.

Lyder det som et fag for dig?

Kontakt os for at søge ind på Kold Tekniske Gymnasium.

Mere info om Fysik a

Mange naturvidenskabelige videregående uddannelser kræver Fysik på A-niveau. Du får derfor adgang til de fleste af disse uddannelser. Præcis hvilke afhænger af dine andre adgangsgivende fag.

Du kan altid tjekke Adgangskortet på Uddannelses Guiden for at se, hvilke uddannelser dine fag giver adgang til.

Du kan sagtens tage Fysik A som suppleringsfag på KTG. Dog skal du være opmærksom på, at det kan trække dit gennemsnit ned.

Hvis du tager suppleringsfag, får du udregnet et nyt karaktergennemsnit af din gymnasiale eksamen. Er dit beregnede gennemsnit lavere end det fra din gymnasiale eksamen, er det dét, som gælder, når du søger ind på videregående uddannelser.

KTG er fællesskabet og den gode stemning rigtig vigtig for os. Det betyder, at vi har fredagscafé, fester og et aktivt elevråd.

Vi går også meget op i, at alle elever får mest muligt ud af deres HTX som muligt. Det kan du læse mere om i vores studie- og ordensreglementet.