Matematik A

Faget, hvor du får en forståelse af de matematiske metoder og teorier. Mat A er for dig, der har interesse for teknologi og naturvidenskab og ønsker at udvikle dig fagligt. Faget er en del af hele 4 studieretninger.

Medicin & sundhed åbner mange uddannelser, som du har mulighed for at læse mere om her.

Videnskabsteknologi, hvor du har kan læse mere om dine uddannelsesmuligheder.

Datavidenskab, hvilket er en ungdomsuddannelse, som giver en bred vifte af fremtidige uddannelser efter endt gymnasium. Du kan læse mere om mulighederne her.

Biovidenskab giver ligeledes mange muligheder efter endt ungdomsuddannelse. Du kan læse mere om hvad uddannelsen åbner op for her.

Matematik på A niveau på HTX

Matematik A er det højeste niveau, du har mulighed for at blive undervist i på de danske gymnasier. Mat A vil indgå i forskellige dele af din gymnasietid, og du vil derfor opleve, at linjen, du vælger, kommer til at arbejde med konkrete problemstillinger tiltænkt netop den linje.

Her på KTG arbejder vi med matematik på et generelt højt niveau, hvor du vil blive præsenteret for forskellige matematikprogrammer. Hvilke matematiske programmer, du vil få indsigt i, vil afhænge af din valgte studieretning. Du vil derfor også opleve, at matematik A spænder bredt over vores studieretninger, hvor hver retning har et særligt matematisk fokus.

Har du en interesse for matematik og er klar på at dykke yderligere ned i tallene, vil følgende studieretninger måske være interessante for dig.

Matematik A – undervisning

Igennem din gymnasietid med matematik A, vil du blive præsenteret for en masse matematisk teori samt bevisførelse inden for forskellige emner. Undervisningstimerne vil foregå meget projektorienteret, hvor eleverne vil komme til at arbejde i grupper og individuelt. Ud fra undervisningen vil du blive trænet i den mundtlige såvel som den skriftlige del af matematikken. Underviserne lægger meget vægt på elevernes deltagelse, hvor eleverne vil blive vurderet på deres indsats rent skriftligt, men også i deres mundtlige præstationer i undervisningen.

På matematik A vil du også blive bekendt med diverse CAS-værktøjer samt andre matematiske programmer til visualiseringer og beregninger. Alt afhængig af dit valg af studieretning, vil matematik på A niveau spille en stor rolle i dine andre undervisningstimer. Du kommer til at arbejde på tværs af fag og vil få en større forståelse af matematikkens egenskaber.

Du vil derfor få en opfattelse af matematikkens kræfter og funktion i relation til din linje.

Du kan kontakte os for mere information her.