Biovidenskab giver muligheder

Hvis du interesserer dig meget for naturvidenskabelige fænomener, biologi og matematik, er Biovidenskab en god studieretning for dig. Du åbner tilmed op for 250+ videregående uddannelser, når du er færdig. Det er en af de studieretninger, der giver dig flest muligheder.

Hvilke jobmuligheder har jeg med studieretningen?

Det giver sig selv, at du kan vælge mellem mange forskellige karriereveje med 250+ mulige uddannelser. Du kan tjekke alle uddannelserne med Adgangskortet, eller du kan læse videre her. Vi har nemlig udvalgt 4 uddannelser, der hver især åbner op for flere typer jobs.

Det vigtigste, du skal huske på, er, at du ikke er begrænset af at vælge denne studieretning. Faktisk tværtimod.

 

Veterinærmedicin – Bachelor

Drømmer du om at blive dyrlæge? Så kan du tage en bachelor i veterinærmedicin, som er adgangsgivende til kandidatuddannelsen.

På bacheloren opbygger du forståelse af de fysiske, genetiske og mikrobiologiske grunde til, at husdyr får sygdomme. Du lærer også om deres normaltilstand, og hvordan fødevarer kan skade deres helbred.

Studiet indebærer også dissekering og obducering af husdyr. Derudover lærer du om risikoanalyser og lægemidler til behandling af dyr, særligt i EU.

Når du er færdig med kandidatuddannelsen også, kan du diagnosticere og behandle dyrene og få arbejde som dyrlæge. Afhængig af dine valgfag på bacheloren, kan du også søge ind på andre kandidater.

Miljøteknolog – Erhvervsakademisk

Er du nysgerrig på, hvordan kemikalier og ressourcespild påvirker klimaet, jorden og vores drikkevand?

På en 2-årig erhvervsakademiuddannelse som Miljøteknolog lærer du om teknologier, som kan løse problemer med forurening. Du kommer til at arbejde med miljøundersøgelser inden for alt fra luft til støj og affald. Derudover lærer du om de forskellige lovgivninger inden for miljø.

En stor del af uddannelsen går ud på at samarbejde med rigtige virksomheder – i undervisningen og i praktikken.

Når du er færdiguddannet, kan du få job i miljøafdelinger i fx forsyningsselskaber, produktionsvirksomheder, prøvetagningsvirksomheder, rådgivende ingeniørfirmaer, miljølaboratorier og i kommuner.

Kold Teknisk Gymnasium

Generelt åbner et teknisk gymnasium op for flere mulige uddannelser end et alment gymnasium. De naturvidenskabelige- og teknologiske fag giver nemlig adgang til rigtig meget.

Journalist – Professionsbachelor

Vil du gerne gå i en anden retning efter din HTX? Så kan du med Biovidenskab også søge ind på journaliststudiet.

Her lærer du at arbejde inden for flere forskellige genrer og medieplatforme. Du skal både indsamle information og formidle den videre til de rette målgrupper. Det kræver træning i argumentation, retoriske virkemidler, fortælleteknik og en viden om de forskellige platforme.

Fordi du arbejder med så meget forskelligt, kan du efterfølgende få job på fx aviser, magasiner, i radio, på tv, digitalt eller blive kommunikationsmedarbejder. Du kan også fx blive tekstforfatter i en privat virksomhed.

Mulighederne er mange. Læs mere om journaliststudiet på UG.

Bioteknologi – Bachelor

Hvis biologi, kemi, ingeniørvidenskab og procesteknologi lyder som en god kombination, kan du blive civilingeniør i bioteknologi.

Start med bacheloruddannelsen, og arbejd med at skabe løsninger på nogle af de store samfundsproblemer. Du lærer blandt andet at udvikle ny og bedre medicin, og hvordan du kan producere mere bæredygtige kemikalier.

Du får også viden om antibiotikaproblematikker, samt hvordan man producerer miljøvenlig energi.

Uddannelsen er meget tværfaglig, og når du er færdig efter 5 år, kan du få arbejde i bl.a. bioteknologiske organisationer eller i den farmaceutiske industri.

Andre har også spurgt om…

Hvornår du kan være færdiguddannet, kommer an på hvilken uddannelse du vælger. Nogle uddannelser tager kun to år, andre tager fem og kræver endnu et par års erhvervserfaring, inden du får en titel.

Mange bacheloruddannelser kræver en kandidat også, før du kan bruge uddannelsen til noget. Her skal du altså regne med 5 år.

Professionsbachelorer varer mellem 3½-4 år og kan typisk bruges alene. Du har dog mulighed for at søge ind på en kandidat efterfølgende.

Nej. Nogle uddannelser optager kun studerende via kvote 2. Derfor er ansøgningsfristen allerede i marts, og du skal igennem en optagelsesprøve og/eller samtale.

Det er derfor ikke dit karaktergennemsnit, der tæller, men din præstation til optagelsesprøven. Også selvom uddannelsen har en gymnasial uddannelse og specifikke fag som adgangskrav.

Biovidenskab som studieretning åbner op for rigtig mange uddannelser. Du har flere end 250 forskellige at vælge mellem, afhængig af dit karaktergennemsnit.

Det er på mange måder en god studieretning, hvis du gerne vil have så mange muligheder som muligt.

Og du behøver ikke være bange for at føle dig låst inden for emnet. Du kan sagtens uddanne dig inden for fx noget kreativt og humanistisk også.

 

Ja, en HTX kan bruges i forbindelse med optagelse på politiskolen. Det skal selvfølgelig kombineres med de mange andre adgangskrav, men du har muligheden for at søge ind efter KTG.

Vil du gerne have en karriere eller aftjene en værnepligt/værneret i militæret eller beredskabet, kan du også dét.