Design B

Designfaget er centreret om æstetik, funktion, kommunikation og teknologi. Parametre, der alle er med til at give dig en forståelse for design i alle slags former og formater. Med design b vil du komme ind på studieretning designteknologi, som åbner mange fremtidige uddannelser, hvilket du kan læse mere om her.

Hvad går Design B på HTX ud på?

Vil du gerne være kreativ og få kompetencerne til at designe materielle og immaterielle produkter til forskellige kulturer? Så er Design B noget for dig. Her lærer du at kombinere teori med praksis, når du skal gennem hele designprocessen af fx produkter og fysiske omgivelser.

Du kommer til at få undervisning i designhistorie og forskellige visualiseringsmetoder som skitsering, prototyper og mock-ups, alt efter hvilke projekter I arbejder med på årgangen.

Lyder det som et fag for dig?

Kontakt os om optagelse på Kold Tekniske Gymnasium hér.

Sådan foregår undervisningen på Design B

Undervisningsformen er primært projektbaseret. Du vil selvfølgelig stadig skulle læse teoretisk og historisk materiale på Design B, som fx bekendtgørelser, lokalplaner og politiske dokumenter.

I løbet af skoleåret kommer du til både at arbejde individuelt og i grupper med dine klassekammerater. Når du arbejder i grupper, skal I alle dokumentere processen og jeres overvejelser individuelt.

Som en fast del af Design B på HTX, skal du lave din egen personlige portfolio. Det er her, du samler alle praktiske og teoretiske elementer fra undervisningen. Når du afslutter Design på B-niveau, kan du præsentere dine projekter mundtligt og skriftligt. Begge dele vægter i dine karakterer gennem hele forløbet.

Vil du gerne dykke mere ned i faget, kan du finde den nyeste læreplan på UVMs hjemmeside.

Du kan også læse om studie- og ordensreglementet, hvis du vil vide mere om, hvordan hverdagen ser du på Kold Tekniske Gymnasium.

Innovation og bevidsthed i faget

På KTG fokuserer vi på, at vores elever lærer at identificere en designmæssig problemstilling, og at de gør brug af deres refleksioner i designprocessen.

Du kommer derfor til at lære at identificere og designe til forskellige kulturer og lokalområder, og hvordan du kommunikerer med et design. Uanset om det er virtuelt eller håndgribeligt. Du lærer desuden om innovation i design, både i forhold til klima, bæredygtighed, funktion og materialer.

Design B er en integreret del af studieretningen Designteknologi.

Læs mere om Kold tekniske gymnasiums forskellige studeretninger.