Biologi B-niveau

Det levende fylder meget i Biologi B. Levende organismer, livets udvikling, livsprocesser på molekylært niveau og i økosystemer… al form for liv og dets samspil med omgivelser er noget, du kommer til at udforske og lære om her.

Biologi B er en del af studieretningen Biovidenskab, og du kan også tage det som valgfag på en af de andre studieretninger.

Med studieretningen biovidenskab, har du mulighed for at læse mere om dine uddannelsesmuligheder her.

Det lærer du i Biologi B på HTX

I takt med, at du kommer længere i forløbet, lærer du at anvende fagbegreber og fagsprog, når du skal beskrive undersøgelser og analysere problemstillinger.

Du kommer til at dykke ned i mange forskellige emner, blandt andet:

  • Virus og dets opbygning og formering
  • Cellebiologi i dyr, planter, svampe og bakterier
  • Fysiologi, kroppens organsystemer og andre funktioner
  • Genetik og molekylærbiologi, fx nedarvningsprincipper og genteknologi
  • Økologi og samspillet mellem arter, energistrømme i økosystemet og meget mere

Kunne du tænke dig at have Biologi B som fag?

Så ansøg om optagelse på Kold Tekniske Gymnasium ved at kontakte os.

Hvordan fungerer undervisningen?

Undervisningen varierer mellem lærerstyret undervisning, projekter og eksperimenter i laboratoriet.

Du kommer til at bruge matematiske modeller og digitale værktøjer til at løse problemstillinger. De kan både være små og tage kort tid eller være stillet op som projekter. Du kommer hele paletten rundt fra at lære om metoder til at indsamle og analysere på dine data.

Gruppearbejde er der også noget af i faget. Det hjælper dig rent praktisk og er samtidig med til at knytte jer bedre sammen som hold eller klasse.

Du kan læse mere om dét at være elev på Kold Tekniske Gymnasium her:

Se studie- og ordensreglementet

Almindelige spørgsmål

Faget kan være adgangsgivende til mange forskellige uddannelser med en naturvidenskabelig vinkel.

Tjek adgangskortet på ug.dk for at se, hvilke uddannelser du kan komme ind på med netop din sammensætning af fag. Også selvom du ikke er begyndt på HTX endnu. Du skal blot vælge de fag, som din studieretning tilbyder (med de valgfag, du ønsker).

Selvfølgelig er B-niveau generelt højere (og dermed lidt sværere) end C-niveau. Det gælder alle slags fag. Så længe du har interessen og et ønske om at blive bedre til biologi, er Biologi B dog normalt ikke meget svært.

Det er umuligt at svare generelt for alle, så din mavefornemmelse er nok det bedste bud på et reelt svar.

Har du brug for at supplere med Biologi B for at komme ind på en uddannelse? Så kan du sagtens læse enkeltfag hos KTG.

Du skal blot være obs på, at dit gymnasiale karaktergennemsnit kan blive lavere, hvis din karakter ikke matcher dit gennemsnit.

Uddannelsestiden er 200 timer, og du skal betale et gebyr for at tage enkeltfaget.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre nærmere om dine muligheder.

Undervisningen varierer mellem lærerstyret undervisning, projekter og eksperimenter i laboratoriet.

Du kommer til at bruge matematiske modeller og digitale værktøjer til at løse problemstillinger. De kan både være små og tage kort tid eller være stillet op som projekter. Du kommer hele paletten rundt fra at lære om metoder til at indsamle og analysere på dine data.

Gruppearbejde er der også noget af i faget. Det hjælper dig rent praktisk og er samtidig med til at knytte jer bedre sammen som hold eller klasse.

Du kan læse mere om dét at være elev på KTG her:

Se studie- og ordensreglementet